Архив на събитието

2024 г.

На първо място е качеството на услугата, която предлага общината, а едва след това са финансовите резултати.
 
Това каза кметът на община Самоков инж. д-р Ангел Джоргов приветствайки участниците в юбилейната X-та Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества, която НСОРБ-Актив организира на 9 и 10 април в гр. Самоков.

Близо 50 участника от цялата страна се включиха във форума, който се проведе в общинския хотел - „Арена Самоков“.

Над 300 души се трудят в общинските фирми и предприятия в Самоков, сподели г-н Джоргов при представянето на организацията на стопанската дейност на общината. „Общинските предприятия са много важна част от дейността и ангажиментите на община Самоков и въпреки че това не е най-добрият атестат, към момента общината е един от най-големите работодатели в Самоковско, каза още г-н Джоргов. Той запозна участниците в събитието с дейността на шестте общински предприятия и трите общински дружества.

Включените в програмата на Срещата теми бяха с акцент върху споделянето на опит и добри практики, анализи и препоръки за по-добро управление на общинските предприятия и търговски дружества.

Петя Георгиева, старши икономист в Института за пазарна икономика представи резултатите от проект „Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление”. Управлението на общинската собственост, макар и на пръв поглед не особено съществен, е централен проблем на местното самоуправление и неговото качество, изтъкна г-жа Георгиева. И тук говорим не просто за управлението на имотите на общината и нейната недвижима собственост, а за управлението на значителен брой търговски дружества и общински предприятия, чрез които общината предоставя на своите граждани ключови местни услуги.

Г-жа Георгиева подчерта, че доброто управление на общинските предприятия не е просто частен местен проблем, с който България се сблъсква. Той е част от по-широката посока на развитие на публичния сектор на страната ни в контекста на интеграцията ни в Европейския съюз и бъдещото членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Освен политически, този въпрос има и чисто икономически измерения – как да въздействаме (и дали изобщо) върху икономиката, така че да получим максимален резултат срещу вложения публичен ресурс, и кога да оставим пазара да изпълнява своята роля, постави като идея за разискване г-жа Георгиева.   

Форумът посветен на взаимоотношенията на общинските стопански субекти със собственика и представяне на добри общински практики бе модериран от Владимир Георгиев, член на ПК „Законност, обществен ред и общинска собственост“ в Общински съвет Самоков. Г-н Георгиев изтъкна силните страни на общинските стопански субекти, а именно:

- повишаване на местната икономическа стабилност;

- осигуряване на достъпни и качествени услуги към които няма заявен голям интерес от страна на частния сектор;

- генериране на местни приходи;

- подкрепа за социалните политики на общината;

- повече прозрачност и отчетност спрямо частните играчи.

Не бяха премълчани и слабостите и проблемите в управлението на общинската стопанска дейност. Например общинските предприятия често са неконкурентноспособни и с ограничени възможности за привличане на поръчки, претоварвани са със социални функции, често пъти стават „заложник“ на политическо противоборство или пък отсъства дългосрочна визия и стабилност за развитие.

Представената тема и споделеният опит предизвикаха интерес и провокираха ползотворни дискусии. Участниците в срещата се обединиха около посланието, че ефективната работа на общинските предприятия и дружества допринася за подобряване качеството на живот на местната общност, чрез предоставянето на ключови публични услуги, създаване на работни места и е стимул за развитие на цялата местна икономическа общност. В рамките на дебата участници от различни общини споделиха проблеми, опит, решения от своята практика.

Николай Стойнов, директор ОП „Строителство, ремонт и озеленяване“ в община Самоков сподели с колегите си как със своята дейност предприятието обезпечава много от текущите ремонти в общината, поддържането на уличното осветление, дейности по чистотата, поддръжката на улични и пътни настилки, озеленяване и поддържане на градския интериор. Светла Василева, директор ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ сподели, че цялостната дейност на предприятието, което ръководи е подчинена на идеята за създаване и поддържане на продукт, който съчетава в себе си всичко необходимо за предлагането на качествен туристически продукт. ОП „Маркетинг в туризма и туристическите дейности” стопанисва хотел „Арена“, както и Туристическия информационен център и заедно с ОП „Спортни имоти и прояви”, което менажира зала „Арена Самоков” и спортните имоти на общината, предоставят много добра база за подготовка на спортисти. Баскетболният отбор на града е с много добри постижения през последните години, но и условията, които предлага община Самоков предполагат голяма част деца и младежи да се занимават със спорт. Общинското лесничейство на Самоков стопанисва общинските гори и генерира приходи, с които се покрива част от инвестиционната програма на общината. Отделно има социална функция чрез осигуряването на дърва за огрев на социално слаби семейства.

Община Самоков, като домакин на Събитието организира за участниците посещение на Регионалния център за управление на отпадъците, който обслужва освен Самоков, също и общините Долна баня, Костенец и Ихтиман. Директорът на ОП „Регионален център за управление на отпадъците“ Кирил Поповянски показа на колегите си работата на пълни обороти на депото спрямо капацитета и възможностите. Той обясни, че предлагат на гражданите възможност абсолютно безплатно да предават отпадъци в контейнери за разделно събиране на ненужни предмети от различни видове материали – стъкло, хартия, пластмаса, найлон, разположени преди центъра за сепариране. До предприятието достъпът вече е платен и ограничен само за фирми и организации, които имат подписан договор с общината, като електронно се отчитат количествата изхвърлен отпадък. Красимир Димитров, директор ОП „Спортни имоти и прояви“ разведе гостите из многофункционалната спортна зала „Арена Самоков”, разположена в непосредствена близост до хотела. Залата, която е с капацитет от близо 3000 седящи места и игрално поле с размери 42 на 25 метра, басейн с полуолимпийски размери в хотела, 8 съблекални, 2 съдийски стаи, медицински център с манипулационна и зона за допинг проби, 12 методични кабинета с възможност за ползване, фитнес зала с уелнес сектор е отлична база за провеждане на регионални, национални и международни спортни събития.  

Домакините показаха на гостите си и един от най-значимите местни културни обекти – Историческия музей, събрал фонд от около 30 000 музейни експоната, включително произведения на изкуството от уникалната художествена школа, възникнала през Възраждането.

Темата за корпоративното управление и планиране на дейността, както и новите изисквания за нефинансово отчитане, бе основен фокус на последната дискусия, която бе с участието на Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и член на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

За поредна година в рамките на Срещата от страна на водещи компании от реалния сектор - БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД, АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ, СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ, НОВАТЕЛ, ИНЖКОСУЛТ И ЕКОСОЛ бяха представени съвременни технологични решения за модернизиране на широкия спектър от предлагани от общинските предприятия и търговски дружества публични услуги.

+ прочети целия текст - скрий текста

2022 г.

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества – за по-ефективни и достъпни услуги в общините

В дните 12 и 13 юли с домакинството на община Стара Загора, НСОРБ - Актив организира за девета поредна година Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества.

Ексклузивен партньор на събитието бе Сен Гобен България.

Над 50 участници от цялата страна се включиха в Срещата, която е платформа за обсъждане и търсене на общи решения за по-резултатно и по-качествено изпълнение от общините на ангажиментите им в стопанската сфера, за споделяне на практики и насърчаване на усилията за предоставяне на достъпни и конкурентни услуги.

Включените в програмата теми бяха с акцент върху преимуществата и недостатъците на различните възможности за осъществяване на стопанската дейност на общините и предоставяне на основни публични услуги – общински предприятия, търговски дружества и звена в структурата на общинската администрация; представянето на добри общински практики и иновативни решения, както и върху необходимостта от популяризиране дейността на предприятията и дружествата.

Участниците имаха възможност да се запознаят с модела за привличане на инвестиции в Индустриална зона „Загоре“ АД и посетиха общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора, което инвестира значителен проектен ресурс в екологично обновяване на обществения транспортен парк, като на място разгледаха доставените нови електрически автобуси. В събитието се включи и общинското дружество „Мересев“ ЕООД Стара Загора, създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с увреждания, което представи продуктите и изделията, които произвежда.

В рамките на Срещата бяха представени добри практики в областта на озеленяването и парковото строителство, развитието на електромобилността и управлението на пазарите. Участниците имаха възможност да се запознаят с примера на японската провинция Тобо за формиране на регионален туристически продукт, базиран на традициите и специфичната култура на местната общност.

Интерес предизвика представеното решение за оптимизиране процесите по контрол и управление на изпълняваните от общински дружества или възложени на външни изпълнители процеси по сметосъбиране и извозване, което включва и интелигентна система за отчитане на вида и обема на изхвърляните от гражданите отпадъци. От 2024 г. изчисляването на дължимата такса „битови отпадъци“ предстои да бъде определяна по нов начин, който да отразява справедливо генерираните от всяко домакинство отпадъци и да разширява мрежата за разделно събиране и последващо рециклиране. Като един от най-сериозните проблеми пред общините за въвеждането на такса смет по принципа „замърсителят плаща“, се очертава коректното изчисляване на обема генерирани отпадъци от домакинствата в многофамилните жилищни сгради. Демонстрираната технология позволява прилагането във всяка отделна община на справедлива политика за таксуване. Пилотния проект, който успешно се прилага в редица европейски държави, предстои да бъде внедрен в Ботевград. Към разработката е проявила интерес и община Пазарджик.

В продължение на практиката на Стара Загора за развитие на обществения транспорт, участниците се запознаха и с нововъведенията на „Центъра за градска мобилност“ на Столична община за използване от гражданите на широк спектър възможности за платено паркиране и освобождаване на автомобилите. От края на 2021 г. ЦГМ предоставя възможност за изпълнение на всички операции и със специално мобилно приложение Sofia Plus, чрез което дистанционно с кредитна или дебитна карта може да се заплати освобождаването на задържания автомобил. Търговско дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ ЕАД), с едноличен собственик на капитала Столична община и се занимава с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, управление и контрол на обществения транспорт на територията на София, както и дейности по управление на мобилността, в това число разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт, въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи за градския транспорт, финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране. ЦГМ е сред учредителите на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, в която вече членуват общините Бургас и Пловдив.

Община Стара Загора, като домакин на Събитието организира за участниците посещение и на два от значимите си културни обекти – Регионалният исторически музей и Музеят на религиите.

За поредна година широко бе участието от страна на компании от бизнеса. Партньорите на събитието - Би Ем Лизинг Трейд, Булавто България, Лейтекс, Кубота, Новател, Инжкосулт. представиха съвременни технологични решения в широкия спектър на дейност на общинските публични структури. И тази година паралелно с форума се проведе и изложение на производители, дистрибутори и вносители на продукти и решения, специално насочени към дейността на общините.

+ прочети целия текст - скрий текста

2021 г.

Осмото издание на Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе на 14  и 15 декември в гр. Пловдив.

„Общинските предприятия и търговски дружества трябва да бъдат възприемани като инструмент на общината за реализиране на най-важната й управленска функция – социалната“, каза при откриването на форума заместник-кметът на община Пловдив Анести Тимчев.

Той подчерта, че бъдещето е в развитието на уменията им да оперират ефективно с финансови средства и да ангажират различни обществени групи. Предприятията и дружествата трябва да пренастроят дейността си и паралелно с обществените ползи да прояват и пазарни умения за генериране на приходи.

Община Пловдив, която има 14 предприятия и още толкова търговски дружества, изготвя детайлен анализ на тяхната дейност. Целта е да се търсят нови механизми за разширяване на пазарното им присъствие. НСОРБ ще съдейства за подготовка на промени в действащото законодателство, даващи нови въз-можностите за дейността на предп-риятията от системата на общините.

В дискусионен панел бе разгледана тенденцията от последните години общините да връщат в обхвата на своето пряко управление голяма част от общинските услуги и раз-лични дейности от обществен инте-рес. Процесът, наречен „ремунипализация“, обхваща цяла Европа.

Симеон Петков, старши експерт в НСОРБ, представи основните сфе-ри, в които местните власти ефек-тивно управляват, чрез собствени структури. Той даде пример с Норвегия, където през последните три години сметоизвозването се поема от местната власт в над половината общини, тъй като по-строгите изисквания за прилагане на зелени подходи в управлението на отпадъците стават все по-неизгодни за доскорошните концесионери.

Ефективното функциониране на тези общински структури е сред приоритетните за НСОРБ в новия програмен период. Сдружението е бенефициент по проект, в рамките на който предстои да бъдат разработени 3 пилотни проекта за определяне на размера на такса битови отпадъци на база генерираната смет. Ще бъдат изготвени и анализи на работата по различни модели – самостоятелно, с концесия или с външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

Успешен е примерът и с общински-те енергийни дружества в Герма-ния, които участват във всички схе-ми за финансиране на изграждането на възобновяеми енергийни мощ-ности. Силен е и делът на коопери-рането при изграждането на фото-волтаични централи. Почти полови-ната от енергийния микс на общин-ските дружества е от ВЕИ.

Представен бе опитът на Троян, първата българска и една от малко-то в Европа общини със собствена овощна градина. Продукцията се използва за детските заведения и социалните домове. Местни фирми вече изграждат мощности за паке-тиране и преработка на продукция-

та. Подобни инициативи пряко кореспондират с един от приоритетите на Зелената сделка за скъсяване на веригите за доставка на хранителни продукти – стратегията „От фермата до трапезата“.

В рамките на проекта ГАЛОП, изпълняван от НСОРБ, община Брезово ще изгради общински консулта-ционен център за желаещите да раз-виват екологично чисто земеделие. Предвижда се общината да регист-рира и собствена марка за биоземеделие „БиоБрезово“.

Пловдив е сред лидерите в ефективното управление в сферата на творческите индустрии. Общината стопа-нисва успешно солиден брой памет-ници на културата, привлича донорс-ки средства за тяхното ревитализиране и социализация, какъвто е примерът с Античната базилика и квартала на изкуства и забавления „Капана“.

Шумен, Монтана и други общини са сред добрите примери как чрез общински предприятия и разнообразни източници на финансиране се изграждат промишлени зони и индустриални паркове.

Конкретни примери за организацията на общински дружества и предп-риятия представи Таня Юриева, началник отдел „Общински предприя-тия, следприватизационен контрол, търговски дружества“, Пловдив.

Партньори на събитието: „Би Ем Лизинг трейд“ АД, „БУЛАВТО“ АД, „Керхер“ ЕООД, „Сатнет“ ЕООД, „Автокам България“ ООД, „Трафик пътна сигнализация” ЕООД.

+ прочети целия текст - скрий текста

2020 г.

На 6 и 7 август, в гр. Правец се събраха ръководители и управители на общинските стопански субекти, както и на техните собственици – председатели на общински съвети и общински съветници, кметове и експерти от общинската администрация.

В дискусионен формат бяха обсъдени актуални теми свързани с управлението и контрола на дружествата и предприятията, ползата от дейността им за общините, възможностите за подобряване изпълнението на възложените им ангажименти, различни общински практики и подходи за осъществяване на стопанската им дейност.

Акцент в дискусията през първия ден бяха относимите към общинските търговски дружества разпоредби в Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. В по-голямата си част, изказванията на участниците бяха, че законът и правилникът в този си вид няма да предизвикат съществени трудности по прилагането му от страна на общинските съвети.

В контекста на темата за взаимоотношенията между общинските стопански субекти и техния собственик, при голям интерес, бяха представени различни общински практики. Модератор на форумът беше г-н Златко Живков, кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ. Споделяйки своя дългогодишен опит и практика той провокира провеждането на съдържателна и ползотворна дискусия.

Г-н Павел Гуджеров, кмет на община Раковски представи опита си по създаването на тяхното общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ и резултатите от неговата дейност. По неговите думи, да създадеш общинско предприятие не е лесна задача, но с правилно планиране, ясна визия за това какво искаш да правиш, изборът на добър мениджър и квалифициран персонал, точен разчет на необходимите разходи, резултатите показват, че усилията си заслужават. В момента предприятието е регистрирано в „Камарата на строителите“ и изпълнява успешно не само дейността, провокирала неговото създаване – асфалтиране на улиците в общината, но е ангажирано и с поддържането на уличното осветление и зелените площи.

Г-н Григор Даулов, кмет на община Чавдар представи дейността на тяхното общинско предприятие „Чавдарска гора“, което е ангажирано със стопанисването на близо 5 000 хектара общински гори. Целта на неговото създаване е била не само отговорното и добро управление на този общински ресурс, но и осигуряването на възможности той да носи приход на общината. В момента голяма част от добивания ценен дървен материал от предприятието се използва не толкова за огрев, колкото за подготовката на материали за дървопреработвателната промишленост и за производството на мебели. Амбицията на общината е предприятието да продължи да развива дейността ни, но с промяна в статута му – общинско търговско дружество.

Последен в дискусията се включи г-н Валентин Пенчев, управител на „ЕКО“ ЕАД, община Ловеч, едно от малкото общински акционерни дружества. Той запозна участниците с предмета на дейност на дружеството и начините и подходите за възлагане на задачи от страна на собственика – общината. Макар, че значителна част от приходите – близо 90 % - се формират в резултат от изпълнението на възложени от общината дейности, дружеството предоставя срещу заплащане услуги и на „външни клиенти“ – физически и юридически лица.

Разнообразните практики показват, че изборът на формата – дали предприятие или дружество е важен и трябва да е съобразен със спецификата на съответната община.  

Във втория ден от събитието основните теми бяха с фокус върху възможностите за развитие. Г-н Лъчезар Росенов поднесе информация за приложимите дигитални умения от ръководителите на предприятията и дружеството, от нуждата от обучения за по-добро, съобразено със съвременните изисквания управление и повишаване на конкурентоспособността.

Г-н Емил Янков, мениджър „Развитие на бизнеса“, Тракия икономическа зона запозна участниците с практиката на зоната в планирането и управлението на инвестициите и мерките, които се предприемат с оглед преодоляване последствията от кризата COVID-19.

Срещата приключи с обсъждане на потенциала и възможностите за подкрепа на общинските предприятия и търговски дружества за подготовка на преход към зелена и кръгова икономика.

За поредна година широко участие имаше и от страна на компании от „реалния сектор“. Партньорите на събитието от бизнеса представиха технологични и съвременни решения за повишаване на ефективността на стопанската дейност на общините по осигуряване на качествени услуги, които подобряват средата на живот.

Бяха демонстрирани методи, съоръжения и техника за управление на комуналните, благоустройствените дейности и отпадъците, поддръжка на общинската инфраструктура, възможности за повишаване на пътната безопасност, иновативно осветление за градското пространство.

Благодарим на всички участници - от общините и от частните компании за активността, споделения опит и идеите за по-гъвкаво, модерно и с по-високи резултати във функционирането и  реализирането на различните отговорности в стопанската дейност на общините.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведe за шести път на 21 и 22 февруари 2019 г. Тази година събитието се осъществи с домакинството на община Казанлък. Генерален спонсор бе "Трафик пътна сигнализация".

Потенциалът и възможностите за по-ефективно участие на общинските предприятия и търговски дружества в стопанската дейност на общината, подкрепа на инвестиционните приоритети на общините от страна на държавата и как общинските предприятия и дружества могат да бъдат успешни бенефициенти на европейските фондове чрез прилагането на финансови инструменти бяха част от темите, разглеждани в първия ден на Събитието.

Също така, НСОРБ представи своите проекти като възможност за общинските предприятия и търговски дружества да се включат по-активно в планирането и прилагането на европейските приоритети за местно развитие. Домакинът – община Казанлък сподели с участниците своите политики за по-ефективно предоставяне на публични услуги и подобряване качеството на живот.

Участниците имаха възможност да се запознаят с модерни средства, оборудване, технологии и решения, свързани с комуналните дейности, благоустройство, управление на отпадъците, поддръжка на общинската инфраструктура. Беше представена информация и бяха демонстрирани съвременните възможности на средствата за сигнализация за пътната безопасност и организация на движението,  иновативно осветление на градското пространство, решения за управление на проблемите на околната среда. В отделен форум бе представено и иновативно паркинг решение за българския град –  ресурс, с който местните власти могат да подкрепят своите общности.

Фирмите-участнички представиха експертен опит и ценна информация по значими за местното самоуправление и предприемачеството теми, а също и съдействаха  за съвместна дейности и реализиране на проекти и инициативи с местните власти.

Вторият ден от Срещата започна с „изнесен” работен форум - превърналото се в традиция представяне на обекти и услуги от страна на общината-домакин.Участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и услугите, които се управляват и предоставят от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“. Те посетиха претоварната станция и наблюдаваха демонстрация на сепариращата инсталация на община Казанлък.

В последната за Събитието работна сесия бяха разгледани взаимоотношенията на общинските стопански субекти със собственика, вътрешния одит и системите за финансово управление и контрол като инструменти за ефективно и ефикасно управление на общинските предприятия и търговски дружества. Беше представено приложението на биотехнологиите за разрешаване на проблеми в пречиствателни станции, сметосъбирането, депата за събиране на отпадъци и други проблеми при замърсяване на околната среда - иновативни решения, които вече се ползват от мното успешно от редица български общини.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

Срещата се проведе на 15 и 16 март 2018 г., в партньорство с община Ловеч. Във форума участваха близо 100 управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници. 

В пленарната сесия при откриването на Срещата, приветствие към участниците отправи кметът на общината-домакин Корнелия Маринова. В своето изказване тя подчерта: „В нашата обща дейност с общинските предприятия и търговски дружества е много лесно да се тръгне по линията на атрактивното, популярното. Нужно е да се случват онези дейности, които се целят в бъдеща дата. Затова политиката на общините е не да се работи „ден за ден“, а да залагаме съвместни цели с дружествата ни и да работим в синхрон за това, което искат гражданите. Няма спор, че оценката за нашата работа се дава на избори. Така трябва да си партнираме в нашата работа, че след мандата хората да дадат една добра оценка“.

Поздравление към участниците имаше и от Георги Терзийски, областен управител на Област Ловеч, който отбеляза, че проблемите са еднакви, както за по-малките, така и за по-големите общини и градове, тъй като грижата за гражданите и услугите за тях, е еднакъв ангажимент за всички. Той отбеляза добрия синхрон в работата на областната управа и Община Ловеч.

Отчитайки приетите и предстоящи промени в нормативната уредба, засягаща и стопанската дейност на общините, в програмата на Срещата се проведе открито съвместно заседание на четири от постоянните комисии към НСОРБ - „Икономическо развитие и туризъм“, „Регионална политика и местно самоуправление“, „Култура, гражданско общество и медии“, „Общинска собственост и устройство на територията“. Заседанието бе водено от председателите им - Георги Икономов, кмет на община Банско,  Милена Недева, кмет на община Каспичан и Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община. Г-н Чобанов представи Законопроекта за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България, разработен от екипа на Столична община. Преди обаче да бъде внесен Законопроекта в Народно събрание, текстовете му ще бъдат прецезирани от работна група с участието на експерти и от останалите общини, създадена с решение на УС  на НСОРБ.

Дискусиите по актуалните промени в нормативната уредба бяха с фокус и върху Проект на нов закон за ВиК отрасъла (с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията) и последните предложения за законодателни промени, свързани с  класификацията на язовирите (ЗИД на Закон за водите).

В програмата бе включено и представяне на възможностите за европейско финансиране; ангажиментите по прилагане изискванията на Регламента за защита на личните данни, както и предимствата на процедурите на т.нар. „зелени обществени поръчки”. 

Във вторият ден на Срещата бяха организираните  от община Ловеч работни посещения за представяне на обекти и услуги на общината, които се управляват и предоставят от общински търговски дружества.  Общината-домакин представи две от своите търговски дружества – „Общински пазари Ловеч“ ЕООД и "ЕКО“ЕАД, както и бюджетите  направления „Обредни дейности“ и „Комунални дейности“.

Още един прекрасен жест на гостоприемството на домакините бе и спектакъла „Звук и светлина“, който се излъчва върху Ловешката средновековна крепост. Финалът на лазерното шоу, който трогна всички, бе надпис върху крепостната стена: „НСОРБ - община Ловеч ви поздравява с „Добре дошли“. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Четвъртото издание на Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе от 15 до 17 март със съдействието и подкрепата на община град Добрич, която кандидатства и бе избрана за град-домакин.

Форумът стартира с информационна среща за представяне на схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в която допустими кандидати са и общинските търговски дружества. Възможностите за кандидатстване в качеството им на работодатели по схемите за субсидирана заетост бяха представени от Димитричка Ганева, началник сектор „Верификация“ в Агенцията по заетостта в град Варна. Г-жа Ганева представи условията и изискванията за кандидатстване по ОПРЧР, както и практически насоки и препоръки по подготовката и изпълнението на проекти от страна на бенефициентите. Бяха изложени и възможностите за участия в обучения.

Вторият говорител в информационната среща, г-жа Ива Василева, член на Управителния съвет на Асоциацията на жените предприемачи в България "СЕЛЕНА", представи пред участниците информация за проект, по който набират кандидати за участие в безплатни обучения. От тази възможност за финансиране могат да се възползват дамите от общинските дружества и предприятия.

Във форума се включиха председателят на Общинския съвет на община град Добрич Иво Пенчев и заместник-кмета и архитект на общината Боян Коларов.

Акцентите в програмата от втория ден на Събитието бяха поставени върху спецификата в дейността и в управлението на общинските предприятия и общинските търговски дружества.

В рамките на Пленарната сесия за официалното откриване на форума, в своето приветствие към участниците Росица Йорданова, заместник-кмет на община град Добрич подчерта ролята на общинските фирми и предприятия за повишаване качеството на осигуряваните от местната администрация услуги за населението. 

Герман Германов, главен секретар на БТПП – гр. Добрич и Мария Кирилова, председател на КРИБ - гр. Добрич коментираха по-доброто взаимодействие между общинския и частния бизнес, създаването на здравословна икономическа среда и прилагането на иновативни практики за управление, в съответствие на съвременните пазарни условия.

Интерес предизвика представянето на Тодор Найденов, регионален мениджър на „Пайплайф България“, който запозна участниците с политиката и продуктите на фирмата за подобряване качеството на живот с помощта на иновативни решения за водния поток и за опазване на околната среда.

В дискусията бяха обсъдени също така и политическите аспекти в създаването и управлението на общинските стопански субекти, както и възможностите за подкрепа от страна на НСОРБ.

Традиционно, общината-домакин запозна участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги, а това бе съчетано с практически действия за по-ефективно предоставяне на публични услуги с повишено качество.

Събитието завърши с обща дискусия по темата „Кои общински услуги успешно могат да бъдат „изнесени“ в общинските стопански субекти?“. Георги Димитров от „Би Ем Лизинг трейд“ АД представи  възможните „съвременни решения за оптимизиране  дейността на комуналните услуги“.  Минко Христов, изпълнителен директор  на „Дворец  на културата и спорта“ ЕАД гр. Варна, Веселин Димитров, управител на „Еко-Горна Малина“ ЕООД и директорът на ОП„Общински гори и земи в горски фонд“, гр. Костенец,  представиха три добре работещи общински стопански субекта, които са доказателство, че при добър мениджмънт може да има успешен общински бизнес.

Опитът на Норвегия в организацията и управлението на междуобщинските фирми за предоставяне на публични услуги, беше представен от Силвия Георгиева, управител на  „НСОРБ-Актив" ЕООД.

Всички участници останаха изключително удовлетворени от срещата - от научените уроци, споделените добри и лоши практики, намерените отговори. Създадоха се нови партньорства, зародиха се идеи за нови съвместни бизнеси. Участниците се разделиха с обещанието да комуникират интензивно през цялата година с подкрепата на НСОРБ - Актив.

На финала на форума, управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества посетиха Регионалното депо на общините от област Добрич.

Екипът на НСОРБ - Актив изказва сърдечна благодарност на община град Добрич за чудесното домакинство.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Срещата се проведе на 17 и 18 март със съдействието и подкрепата на общината-домакин Велико Търново. 

В Събитието се включиха широк кръг представители от общините - ръководители и експерти от общинските стопански субекти, председатели и членове на ресорни комисии в общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации.

Форумът бе открит от заместник-кмета на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова.  „Срещи като днешната са много полезни за местната власт в България. Хубаво е, че подлагаме на широк дебат теми, свързани с пазарното развитие на общинските стопански субекти, общинското здравеопазване, комуналните услуги и благоустройство, транспорта", заяви г-жа Иванова.

Ключова теми за представяне по време на Срещата беше: „Можем ли да разчитаме на партньорство и подкрепа от държавата и европейските фондове". Какво е държавното финансиране и услугите, които предлага Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия представи Стоян Янев, регионален  представител на Агенцията.

Възможностите за европейско финансиране на общинските търговски дружества през програмен период 2014-2020 от ОП „Иновации и конкурентоспособност" и ОП  „Инициатива за малки и средни предприятия" – отворени и предстоящи за отваряне процедури през 2016 г., бяха презентирани от Снежана Панова, началник Регионален сектор Велико Търново на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ в Министерството на икономиката, Управляващ орган на двете програми.

Община Велико Търново, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на форума, запозна участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги.

Гостите имаха възможност да посетят обекти, които се управляват от общински търговски дружества и предприятия. Бяха представени новите паркове във Велико Търново, поддържани от ОП „Зелени системи”, както и Самоводската чаршия, кoятo ce cтoпaниcвa и yпpaвлявa oт Общинcкия туристически информационен център на Велико Търново „Цapeвгpaд Tъpнoв“.

Екипът ни благодари сърдечно за чудесното гостоприемство на Велико Търново. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

Втората национална среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе в гр. Плевен на 12 и 13 март 2015 г. под патронажа на Председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

Във форума се включиха над 120 участника - ръководители и експерти от общинските стопански субекти, председатели и членове на ресорни комисии в общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации. 

Срещата бе открита от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков, който приветства гостите с "Добре дошли" и представи работата на местната управа. За участниците домакините бяха  подготвили интересни съпътстващи атракции и събития. Те имаха възможност да посетят и да се запознаят с положителния опит, който има община Плевен в предоставянето и управлението на публични услуги. Обиколката бе осъществена с новите тролеи, закупени с безвъзмездната финансова помощ по ОП "Околна среда 2007- 2013",  по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен".

Приветствие към участниците в срещата отправи и Председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя разгледа в три аспекта ролята и мястото на общинските дружества, свързани с техните отговорности- възможността да инвестират евросредства, да реализират социални политики и гарантират заетост. Г-жа Цачева подчерта, че е много важно да има тясно сътрудничество между местната и централната власт, за да се реализират различните аспекти от дейността на общинските предприятия. Тя каза още, че от това как работят тези структури, зависи авторитетът на местната власт, защото общинските дружества и предприятия са до голяма степен визитката на местната власт.

Председател на Общински съвет Плевен и член на КС на НСОРБ- Дарин Ангелов представи предложенията на НСОРБ за нормативни промени в уредбата на стопанската дейност на общините. Участните бяха запознати и за възможностите за асоциирано членство на общинските търговски дружества в НСОРБ от изпълнителният директор на Сдружението г-жа Гинка Чавдарова.

Представителите на общините имаха възможност да обсъдят новите законодателни възможности за стопанска дейност на общините - In House възлагането, нуждата от промени в нормативната среда на национално и местно ниво, необходимостта от подкрепа на НСОРБ и НСОРБ – Актив, както и актуални въпроси в работата си по предмет на дейност.

Бе споделена общата трудност за всички - това, че общинските фирми са поставени изцяло в конкурентна среда – подчиняват се изцяло на пазарните правила и регламенти. Трудно е от една страна да налагаш изисквания за социален елемент в дейността, а от друга – да си конкурентен на другите търговски субекти, които са изцяло с пазарна ориентация, а и в много случаи имат значителна финансова мощ.

Една много облекчаваща опция в тези усилия за запазване жизнеността на общинските фирми, беше създадена чрез промените в Закона за обществените поръчки - така наречената "възможност за вътрешно възлагане". Във форума участниците се запознаха с технологични въпроси по прилагането на тази законова крачка. Тя им дава възможност, наред със запазването на работни места за местната общност, но и отговорност за качество за изпълнението на  поетите обекти и услуги.

Партньор на Събитието бе Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“  

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

Още в първото си издание - през 2014 г. участие във форума, посветен на общинските публични услуги, взеха над 100 участника от 37 общини - управители и ръководители на общински предприятия и търговски дружества, кметове, председатели и съветници в общинските съвети, служители на общинските администрации.

Дискусиите по време на Събитието бяха активни, с много изложени проблеми, но и споделени възможности и опит.

Срещата даде поле за обсъждане на актуални въпроси по прилагането на нормативната уредба, както и европейските модели за осъществяване на стопанската дейност на общините. Участниците бяха единни в становището, че всяка община сама трябва да решава как е най-добре – може да се оттегли от управлението на своите активи, но е необходима промяна и усъвършенстване на националната и местна законова уредба в областта на стопанската дейност на местната власт.

Разисквани бяха и проблемите и решенията във взаимоотношенията собственик-мениджър и очакванията на собственика - по-качествени услуги на ниски цени или по-големи дивиденти?  Дали общините да търсят печалба от предлаганите услуги или усилията да бъдат насочени единствено към подобряване на социалната среда, бе въпросът, на който не бе намерен еднозначен отговор. Бяха разгледани и възможностите, прилагани в практиката, за повишаване на финансовата устойчивост на дружествата и предприятията.

Ръководителите на общински търговски дружества споделиха невъзможността да кандидатстват по ОП „Конкурентноспособност“, тъй като фирмите се третират като голямо предприятие, поради свързаността си с общината. Те предложиха в тази връзка да се помисли за промяна на чл.3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия. Изменение в чл.12 от ЗОС, което да позволи управление на публична общинска собственост от общинските ЕООД беше предложение, около което се обединиха всички участници. Друга обсъждана тема беше общините да предприемат мерки, за да си върнат контрола върху БКС- услугите.

В рамките на Събитието бе учредена и първата тематична експертна мрежа на общинските предприятия и търговски дружества. Това е нова инициатива и инструмент на НСОРБ в подкрепата на общините при търсенето на решения по общи проблеми и казуси, които да бъдат от полза за всички. Желанието е, чрез обмяна на опит и добри практики да се повишат експертните знания, професионални умения и управленски капацитет на ръководителите на общинските предприятия и търговски дружества.

Партньор на Събитието бе „Аутокам“  

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

юли 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/3
 • 11
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/3
 • 12
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 3/3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4