НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А    П Р О Г Р А М А

12-13 юли, гр. Стара Загора, хотел „Сити“  

ПЪРВИ ДЕН, 12 юли 2022 г. (вторник)
12.00-13.00

Регистрация на участниците. Обяд

13.00-13.10
Откриване на Срещата
13.10-15.00
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 1
 
Практики за осъществяване на стопанската дейност и предоставяне на основни публични услуги от общините: общински предприятия, общински търговски дружества, звена в структурата на общинската администрация
15.00-15.15 Обща снимка на участниците. 
15.15-17.30

Организирано посещение за запознаване с дейността на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и представяне на културни и исторически обекти на община Стара Загора – домакин на Срещата

17.30-18.30

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 2

Бизнесът представя: неформална дискусия между фирмите-партньори на Срещата и участниците от общините; демонстрация и разглеждане на услуги, стоки и продукти за осъществяване стопанската дейност на общините

20.00 Вечеря 
ВТОРИ ДЕН, 13 юли 2022 г. (сряда)               
09.30-11.00

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 3

Как и защо да популяризираме дейността на предприятията и дружествата?

11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-12.30

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 4

Ефективно финансово управление на общинските предприятия и търговските дружества - как да балансираме между високото качество и ниските цени? Възможности за финансова подкрепа от национални и европейски фондове и програми.

12.30-12.40
Закриване на Срещата

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я