Национална среща
на общинските предприятия
и търговски дружества

За събитието

Осма национална среща на общинските предприятия и дружества

На 14 и 15 декември в гр. Пловдив се състоя Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества.  Събитието, което се проведе за осма поредна година, бе открито от заместник-кметът на община Пловдив Анести Тимчев. „Общинските предприятия и търговски дружества трябва да бъдат възприемани като инструмент на общината за реализиране на най-важната й управленска функция – социалната, заяви той и подчерта, че бъдещето на общинските структури е в развитието на уменията им да оперират ефективно с финансови средства и да ангажират различни обществени групи. Предизвикателствата пред общините през последните години нарастват, темпото на работа се активизира. Като елемент на общинската структура предприятията и дружествата трябва да пренастроят своята дейност така, че паралелно с обществените ползи да демонстрират и пазарните си умения за генериране на приходи,  сподели още г-н Тимчев

Първият дискусионен панел бе посветен на тенденцията от последните години общините да връщат в обхвата на своето пряко управление както голяма част от общинските услуги и различни дейности от обществен интерес. „Ремунипализацията“ на ключови публични услуги е последователен процес в цяла Европа, който бележи трайна тенденция за нарастване – връщане на управлението на дейности в ръцете на местните власти. Симеон Петков – експерт в НСОРБ представи основните сфери, в които местните власти ефективно управляват, чрез собствени структури.

Конкретни примери за организацията на работа на системата от общински дружества и предприятия и примери от работата на различните структури представи Таня Юриева – началник отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества“ в община Пловдив. Тя представи опита на общината как общинските предприятия и дружества да бъдат максимално ефективно обвързани в дейността на общината. Г-жа Юриева започна участниците в срещата с  правилата за създаване и управление на общински предприятия, в които са разписани механизмите за възлагане на дейности от страна на общината, формите и методите за контрол, осъществявани върху общинските предприятия. Добрите примери за управление на общински дружества и предприятия с различен профил бяха обсъдени още в рамките на първия делови ден на форума.

През втория ден програмата на събитието продължи с потенциала на публичните дружества в областта на рекламата и комуникациите, както и с възможностите за финансиране на дейността на общинските предприятия и търговските дружества.

В рамките на Националната среда на общинските предприятия и дружества, организирана от „НСОРБ АКТИВ“ ЕООД, са предоставени и различни възможности за демонстрации на техника и съвременни решения от интерес за участниците, разглеждане на услуги, стоки и продукти за осъществяване стопанската дейност на общините, установяване на директни делови контакти.

Партньори на събитието са: „Би Ем Лизинг трейд“ АД, „БУЛАВТО“ АД, "Инжконсулт" ЕООД, „Керхер“ ЕООД, „Сатнет“ ЕООД, „Автокам България“ ООД, „Трафик пътна сигнализация” ЕООД

Възможности за партньорство
Календар на събитията

май 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 19
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 20
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5